Izraba letnega dopusta

Pri izrabi letnega dopusta je potrebno paziti predvsem na način izrabe in prenos neizrabljenega letnega dopusta v naslednje leto. Do najpogostejših kršitev običajno prihaja pri izrabi dopusta po dnevih, pretvarjanja dopusta v ure in ne izrabi dveh strnjenih tednov v tekočem letu.  

Delavec lahko v dogovoru z delodajalcem izrabi letni dopust v enem ali več delih. Če ga izrabi v več delih je pri tem pomembno, da en del traja najmanj dva koledarska tedna, torej strnjenih štirinajst dni. Če delodajalec delavcu tega ne omogoči, je v prekršku. Pri tem ni pomembno, koliko dni na teden dela delavec. 

Kako je pa s prenosom neizrabljenega dopusta v naslednje koledarsko leto? Pri tem obstajata dve pravili.  

Pri prvem pravilu (izraba do 30.junija), ki velja za delavce, ki so bili na delu prisotni celotno koledarsko leto (z izjemo krajših bolniških odsotnosti), mora delavec v tekočem letu izrabiti vsaj dva tedna letnega dopusta, preostanek pa lahko, če delodajalec na to pristane, izrabi v naslednjem letu do 30. junija.  

Izraba neizrabljenega letnega dopusta v naslednjem letu ni pravica delavca in je lahko omogočena le v dogovoru z delodajalcem. Ta lahko tudi skrajša ali podaljša referenčno obdobje, do kdaj mora delavec neizrabljen letni dopust koristiti (npr. do konca marca/aprila/maja), v nasprotnem primeru pa delavcu dopust propade. Delodajalec lahko tudi določi celotno izrabo letnega dopusta v tekočem letu. 

Pri drugem pravilu (izraba do 31. decembra), ki velja za delavce, ki jim je bila izraba onemogočena zaradi opravičenih odsotnosti (daljša bolniška, porodniška, ipd.) pa lahko delavec ves neizrabljen dopust prenese v naslednje leto in ga izrabi do 31. decembra. Pri tem zanj ne velja pravilo, da mora v tekočem letu izrabiti vsaj dva tedna letnega dopusta. 

Kako pa je v mejnih primerih, ko se delodajalec zaradi odsotnosti ne more odločiti do kdaj  (30. junija ali 31. decembra) lahko delavec izrabi lanski dopust? Zakon ne določa, koliko  mora biti delavec opravičeno odsoten, da pridobi pravico do izrabe letnega dopusta do 31. decembra. Merilo je vprašanje, ali je delavec imel dejansko možnost izrabiti letni dopust v tekočem letu in/ali v referenčnem obdobju do 30. junija. Glede na okoliščine delodajalec presodi vsak primer posebej in se odloči, do kdaj bo omogočil delavcu izrabiti neizkoriščen letni dopust.  

Pravila glede izrabe letnega dopusta so enaka tudi za delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom. 

Kako pa je z izrabo letnega dopusta po urah ali plačilom za neizrabljeni dopust? Pretvorba letnega dopusta v ure zaradi pokrivanja primanjkljaja ur delavcev konec meseca je nezakonita. Če delavcu na koncu meseca primanjkuje ur, jih mora nadoknaditi drugače.  

Prav tako ni možen dogovor, da bi delodajalec delavcu letni dopust izplačal, namesto da ga ta koristi. Izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust je zakonito le ob prenehanju delovnega razmerja, če obstajajo razlogi na strani delodajalca, zaradi katerih delavec ni mogel izrabiti letnega dopusta v času trajanja delovnega razmerja ali v primeru drugih objektivnih razlogov (npr. bolezen).

Računovodske storitve Trebnje
Računovodski servis Trebnje Statero

Dodaj odgovor