Dnevnice

Dnevnica predstavlja povračilo stroškov prehrane na službeni poti. Če delavec prejme dnevnico mu ne pripada povračilo prehrane med delom. Delavci, ki imajo na službenem potovanju stroške vseh obrokov vštete v ceni nastanitve ali kotizaciji za izobraževanje ali pa jim jih plača organizator, nimajo pravice do dnevnice.

Dnevnica je običajno povračilo stroškov za en, dva ali tri obroke – zajtrk oziroma malico ter kosilo in/ali večerjo.

En obrok, če službena pot traja nad 6 do 8 ur; 7,45 €. Dva obroka, če službena pot traja nad 8 do 12 ur; 10,68 €. Tri obroke, če službena pot traja nad 12 ur; 21,38 €. Če so dnevnice izplačane do navedenih zneskov se le ti ne vštevajo v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja.

Če stroški nočitve na službeni poti vključujejo zajtrk se dnevnica nad 8 do 12 ur zmanjša za 15 %, dnevnica nad 12 do 24 up pa za 10 %.

Osnova za izplačilo dnevnic je potni nalog na osnovi katerega delavec opravi službeno pot.

Računovodski servis Trebnje

Dodaj odgovor