facebook Twitter MojRačunovodja
 • Announcement

 • Ste izbrali ustrezen računovodski servis?

  Izbira kakovostnega računovodskega servisa je zelo pomembna. S skrbno izbiro računovodskega servisa zmanjšamo tveganja, ki spremljajo poslovanje podjetja. Pravi računovodski servis nudi celovito podporo in svetuje podjetju, pazi da zaupni podatki ostanejo zaupni in računovodske storitve prilagodi stranki. Izbor strokovnega računovodja je prava odločitev za uspešno poslovno pot.

  Pred odločitvijo, kdo bo vaš računovodja, si odgovorite na naslednja vprašanja.

  Katere storitve nudi računovodski servis?

  Ko se odločate za računovodski servis, razmislite, kakšen obseg storitev potrebujete.

  Naše računovodske storitve poleg osnovnih storitev:

  vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga),

  vodenje registra osnovnih sredstev,

  obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam,

  obračunavanja davka na dodano vrednost,

  sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila,

  sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb/davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,

  poročanja poslovodstvu in lastnikom;

  obsegajo tudi poslovno, finančno, davčno in kadrovsko svetovanja.

  Ali ima računovodski servis zavarovano poklicno odgovornost?

  Računovodski servis KDB ima zavarovano poklicno odgovornost, s tem izkazujemo odgovornosti v poslu. Z zavarovanjem so pri zavarovalnici krite škode zaradi morebitnih napak ali opustitve poklicne dolžnosti zaposlenih pri opravljanju računovodske dejavnosti.

  Ali ima računovodski servis že stranko iz dejavnosti, s katero se ukvarja vaše podjetje?

  Pritrdilen odgovor na to vprašanje vam bo pokazal, koliko računovodja pozna posebnosti vaše dejavnosti. Boljše razumevanje dejavnosti zagotovo predstavlja prednost pri izbiri. Referenčna dejavnost računovodskega servisa KDB je prav gotovo dejavnost gradbeništva, poleg tega pa opravljamo računovodske storitve tudi za stranke, ki delujejo na področju trgovine, storitev in kmetijstvu.

  Ali kot stranka dobim svojega skrbnika?

  Preverite, koliki zaposlenih ima računovodski servis. Preverite, ali vam bodo dodelili skrbnika. Prednost skrbnika je v tem, da pozna vaše podjetje in poslovanje. Sproti vas bo opozarjal na neurejene stvari (na primer, če določen poslovni dogodek ni podprt z ustrezno dokumentacijo). Preverite tudi, kako je urejeno nadomeščanje vašega skrbnika v primeru njegove službene zadržanosti, bolniške odsotnosti ali dopusta. V računovodskem servisu KDB smo zaposleni trije računovodje, ki se med seboj dopolnjujemo in nadomeščamo.

  Ali je računovodstvo osnovna dejavnost računovodskega servisa?

  Če vodja računovodskega servisa poleg računovodskih storitev opravlja še druge dejavnosti, je velika verjetnost, da se posamezni dejavnosti ne utegne posvetiti dovolj. Strokovni vodja računovodskega servisa KDB in tudi vsi zaposleni se profesionalno ukvarjamo izključno z računovodstvom in z njim tesno povezanimi dejavnostmi.

  Kakšne računovodske programe uporabljajo v računovodskem servisu?

  Z razvojem sodobnih tehnologij so se spremenili načini dela v podjetjih in računovodskih servisih. Ustrezna informacijska tehnologija omogoča prilagajanje računovodskih storitev potrebam uporabnikov. V primeru, da želite vpeljati brezpapirno poslovanje, preverite, ali vam to lahko zagotovijo. Računovodski servis KDB pri vodenju poslovnih knjig uporablja poslovno-informacijski sistem Pantheon, podjetja Datalab. Pantheon je stabilen, zanesljiv in zakonsko usklajen informacijski sistem. Pantheon omogoča enostavno povezavo med vašim podjetjem in našim računovodskim servisom, “online računovodstvo”. Omogoča, da se podatki vpisujejo enkrat, pri vas ali pri nas, s tem pa prihranimo čas za vpisovanje podatkov ter s tem boljše računovodske storitve in manj napak pri vnosu podatkov. Računovodskemu servisu pa omogoči, da se bolje posveti finančni analizi vašega poslovanja in vam svetujemo za lažje odločanje v poslu.

  Ali računovodski servis posluje skladno s poslovno etiko in kodeksom stanovske organizacije?

  Kodeks Zbornice računovodskih servisov je zapis pravil, po katerih se ravnajo člani zbornice pri opravljanju svoje dejavnosti in kot tak predstavlja standard ravnanja zaposlenih v računovodskih servisih. 

  Ali je računovodski servis član katere od stanovskih organizacij?

  Članstvo v stanovski organizaciji velikokrat pomeni, da ima računovodski servis dostop do različnih izobraževanj, izmenjave dobrih praks, obvestil o spremembah zakonodaje, zavezan pa je tudi k spoštovanju poklicnega kodeksa. Zelo pomembno je, da so zaposleni v računovodskih servisih sproti obveščeni o spremembah zakonodaje, prav tako pa je pomembno tudi, da so seznanjeni z zakonodajo, ki je še v pripravi, torej s predlogi zakonov in drugih predpisov. Ena od takih stanovskih organizacij je tudi Zbornica računovodskih servisov (del Gospodarske zbornice Slovenije). Priporočamo, da povprašate, ali je računovodski servis član Zbornice računovodskih servisov.

  Računovodski servis KDB je član Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice računovodskih servisov ter vpisano v katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije. V katalogu so navedeni računovodski servisi, ki imajo zaposlenega strokovnega vodjo, ki je preveril svoje znanje in pridobil naziv “strokovni vodja računovodskega servisa” ali “preizkušeni računovodja”, se zaposleni funkcionalno izobražujejo in imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

  Na kakšen način v računovodskem servisu skrbijo za varnost poslovnih in osebnih podatkov?

  Računovodski servis hrani osebne podatke zaposlenih in vse poslovne podatke o vašem podjetju. Zato je dobro, da vnaprej preverite, kako računovodski servis skrbi za njihovo varnost. Priporočamo, da je varstvo osebnih podatkov s posebnim členom opredeljeno v pogodbi o opravljanju računovodskih storitev med stranko in računovodskim servisom, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ki sistemsko ureja to področje.

  Na kakšen način v računovodskem servisu skrbijo za varstvo dokumentnega sistema?

  Računovodski servis mora zagotoviti tudi varnostne kopije podatkov o poslovanju svojih strank in ustrezno zaščito pred nepooblaščenimi vdori v svoj računalniški sistem.

  računovodja

  Dodaj odgovor

  Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

  © 2010 - KDB d.o.o. - računovodske storitve, poslovno in davčno svetovanje
  GOSTOVANJE | IZDELAVA
  Nastavitev piškotkov