facebook Twitter MojRačunovodja
 • Announcement

 • facebookTwitter

  Spremljajte nas na Facebook-u in/ali Twitter-ju in bodite obveščeni prvi o novi vsebini na www.mojracunovodja.si.


  Potrebujete 25.000,00 € za nakup novega stroja ali začetek novega projekta? Ali vam samo manjka obratnega kapitala?

  V: poslovni nasveti,Splošni nasveti | DNE: 30.01.2017

  Slovenski podjetniški sklad ima objavljen razpis mikrokreditov za mikro in mala podjetja, ki zaposlujejo do 50 delavcev. Najnižji znesek kredita, ki ga lahko dobite, znaša 5.000 EUR, največ pa lahko zaprosite za 25.000 EUR ugodnega posojila. Podjetje lahko po tem razpisu pridobi dva kredita, kar pomeni, da lahko podjetje dejansko kandidira za 50.000 EUR ugodnega posojila.

  Odplačilna doba znaša največ 60 mesecev, možen je 6-mesečni moratorij na odplačilo glavnice.

  Obrestna mera je fiksna 1,4% letno.

  Stroškov odobritve kredita ni.

  Upravičeni stroški so nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostor ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev, plače, …).

  Gre za neposredna sredstva Sklada, kar pomeni, da ni potrebnega dogovora z banko.

  Za zavarovanje kredita pa je potrebno zagotoviti le pet menic podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja (zavarovalno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo neobremenjenega dela premoženja osebnega poroka mora znašati vsaj 1:1,25).

  Razpisanih je 5.000.000 EUR sredstev, rok za prijavo pa je 10.02.2017 in 10.06.2017.

   Če imate podjetje registrirano na območju Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeča, Trbovlja pa je odprt razpis P7R, za katerega veljajo podobni pogoji, le da je obrestna mera še ugodnejša (fiksna 1,1% letno). Rokov za prijavo pa je več: 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017 in 01.10.2017.

  Za več informacij, pokličite Jurija na številko 031 871 173 ali pišite na jurij.kerzan@statero.si ali Damjana na 041 420 663 ali pišite na damjan.borstar@statero.si. V podjetju STATERO d.o.o. vam pripravimo vlogo za črpanje razpisanih sredstev.

  Razpisanih je 5.000.000 EUR sredstev.

  Razpisanih je 5.000.000 EUR sredstev.  Ste izbrali ustrezen računovodski servis?

  Izbira kakovostnega računovodskega servisa je zelo pomembna. S skrbno izbiro računovodskega servisa zmanjšamo tveganja, ki spremljajo poslovanje podjetja. Pravi računovodski servis nudi celovito podporo in svetuje podjetju, pazi da zaupni podatki ostanejo zaupni in računovodske storitve prilagodi stranki. Izbor strokovnega računovodja je prava odločitev za uspešno poslovno pot.

  Pred odločitvijo, kdo bo vaš računovodja, si odgovorite na naslednja vprašanja.

  Katere storitve nudi računovodski servis?

  Ko se odločate za računovodski servis, razmislite, kakšen obseg storitev potrebujete.

  Naše računovodske storitve poleg osnovnih storitev:

  vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga),

  vodenje registra osnovnih sredstev,

  obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam,

  obračunavanja davka na dodano vrednost,

  sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila,

  sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb/davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,

  poročanja poslovodstvu in lastnikom;

  obsegajo tudi poslovno, finančno, davčno in kadrovsko svetovanja.

  Ali ima računovodski servis zavarovano poklicno odgovornost?

  Računovodski servis KDB ima zavarovano poklicno odgovornost, s tem izkazujemo odgovornosti v poslu. Z zavarovanjem so pri zavarovalnici krite škode zaradi morebitnih napak ali opustitve poklicne dolžnosti zaposlenih pri opravljanju računovodske dejavnosti.

  Ali ima računovodski servis že stranko iz dejavnosti, s katero se ukvarja vaše podjetje?

  Pritrdilen odgovor na to vprašanje vam bo pokazal, koliko računovodja pozna posebnosti vaše dejavnosti. Boljše razumevanje dejavnosti zagotovo predstavlja prednost pri izbiri. Referenčna dejavnost računovodskega servisa KDB je prav gotovo dejavnost gradbeništva, poleg tega pa opravljamo računovodske storitve tudi za stranke, ki delujejo na področju trgovine, storitev in kmetijstvu.

  Ali kot stranka dobim svojega skrbnika?

  Preverite, koliki zaposlenih ima računovodski servis. Preverite, ali vam bodo dodelili skrbnika. Prednost skrbnika je v tem, da pozna vaše podjetje in poslovanje. Sproti vas bo opozarjal na neurejene stvari (na primer, če določen poslovni dogodek ni podprt z ustrezno dokumentacijo). Preverite tudi, kako je urejeno nadomeščanje vašega skrbnika v primeru njegove službene zadržanosti, bolniške odsotnosti ali dopusta. V računovodskem servisu KDB smo zaposleni trije računovodje, ki se med seboj dopolnjujemo in nadomeščamo.

  Ali je računovodstvo osnovna dejavnost računovodskega servisa?

  Če vodja računovodskega servisa poleg računovodskih storitev opravlja še druge dejavnosti, je velika verjetnost, da se posamezni dejavnosti ne utegne posvetiti dovolj. Strokovni vodja računovodskega servisa KDB in tudi vsi zaposleni se profesionalno ukvarjamo izključno z računovodstvom in z njim tesno povezanimi dejavnostmi.

  Kakšne računovodske programe uporabljajo v računovodskem servisu?

  Z razvojem sodobnih tehnologij so se spremenili načini dela v podjetjih in računovodskih servisih. Ustrezna informacijska tehnologija omogoča prilagajanje računovodskih storitev potrebam uporabnikov. V primeru, da želite vpeljati brezpapirno poslovanje, preverite, ali vam to lahko zagotovijo. Računovodski servis KDB pri vodenju poslovnih knjig uporablja poslovno-informacijski sistem Pantheon, podjetja Datalab. Pantheon je stabilen, zanesljiv in zakonsko usklajen informacijski sistem. Pantheon omogoča enostavno povezavo med vašim podjetjem in našim računovodskim servisom, “online računovodstvo”. Omogoča, da se podatki vpisujejo enkrat, pri vas ali pri nas, s tem pa prihranimo čas za vpisovanje podatkov ter s tem boljše računovodske storitve in manj napak pri vnosu podatkov. Računovodskemu servisu pa omogoči, da se bolje posveti finančni analizi vašega poslovanja in vam svetujemo za lažje odločanje v poslu.

  Ali računovodski servis posluje skladno s poslovno etiko in kodeksom stanovske organizacije?

  Kodeks Zbornice računovodskih servisov je zapis pravil, po katerih se ravnajo člani zbornice pri opravljanju svoje dejavnosti in kot tak predstavlja standard ravnanja zaposlenih v računovodskih servisih. 

  Ali je računovodski servis član katere od stanovskih organizacij?

  Članstvo v stanovski organizaciji velikokrat pomeni, da ima računovodski servis dostop do različnih izobraževanj, izmenjave dobrih praks, obvestil o spremembah zakonodaje, zavezan pa je tudi k spoštovanju poklicnega kodeksa. Zelo pomembno je, da so zaposleni v računovodskih servisih sproti obveščeni o spremembah zakonodaje, prav tako pa je pomembno tudi, da so seznanjeni z zakonodajo, ki je še v pripravi, torej s predlogi zakonov in drugih predpisov. Ena od takih stanovskih organizacij je tudi Zbornica računovodskih servisov (del Gospodarske zbornice Slovenije). Priporočamo, da povprašate, ali je računovodski servis član Zbornice računovodskih servisov.

  Računovodski servis KDB je član Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice računovodskih servisov ter vpisano v katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije. V katalogu so navedeni računovodski servisi, ki imajo zaposlenega strokovnega vodjo, ki je preveril svoje znanje in pridobil naziv “strokovni vodja računovodskega servisa” ali “preizkušeni računovodja”, se zaposleni funkcionalno izobražujejo in imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

  Na kakšen način v računovodskem servisu skrbijo za varnost poslovnih in osebnih podatkov?

  Računovodski servis hrani osebne podatke zaposlenih in vse poslovne podatke o vašem podjetju. Zato je dobro, da vnaprej preverite, kako računovodski servis skrbi za njihovo varnost. Priporočamo, da je varstvo osebnih podatkov s posebnim členom opredeljeno v pogodbi o opravljanju računovodskih storitev med stranko in računovodskim servisom, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ki sistemsko ureja to področje.

  Na kakšen način v računovodskem servisu skrbijo za varstvo dokumentnega sistema?

  Računovodski servis mora zagotoviti tudi varnostne kopije podatkov o poslovanju svojih strank in ustrezno zaščito pred nepooblaščenimi vdori v svoj računalniški sistem.

  računovodja  Poceni računovodske storitve so vedno dražje

  V: Splošni nasveti | DNE: 09.05.2016

  »Za avtomehanične ali vodoinštalaterske storitve nikoli ne vprašamo po ceni delovne ure. Za računovodjo pa se danes že pričakuje, da določenih storitev sploh ne bi zaračunaval,« je izpostavil Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov pri GZS. Največji problem je v tem, da stranke vidijo svoje računovodje samo kot vnašalce podatkov v glavno knjigo. Pozabljajo, na primer, da bdijo nad njihovim poslovanjem ter da skrbijo za pravilno odmero davkov, obračun plač in izdelavo bilanc.

  »V resnici je obseg del izvajalcev računovodskih storitev mnogo večji kot vnašanje podatkov v poslovne knjige. Na Zbornici računovodskih servisov smo zato pripravili popis del, ki jih ponuja kakovosten izvajalec računovodskih storitev. Gre strokovne naloge, ki zahtevajo znanje, izkušnje in stalno usposabljanje zaradi sprememb na zakonskih področjih in v poslovnem okolju,« je pojasnil Štefanac.

  Celoten članek si lahko preberete na https://www.si21.com/Gospodarstvo/Poceni_racunovodske_storitve_so_vedno_drazje/

  ZRS_Standard_znak84

  Računovodski servis KDB je podpisnik Standarda izvajalcev računovodskih storitev.  Nabava nepremičnine in oddaja v najem

  V: davčni nasveti | DNE: 03.05.2016

  Podjetje, davčni zavezanec za DDV,  je nabavilo nepremičnino. Promet je bil oproščen DDV, odmerjen pa je bil 2-odstotni DPN.  Sedaj želijo nepremičnino oddati v najem najemniku, ki je prav tako zavezanec za DDV in lahko da izjavo po 45. členu ZDDV-1. Ali najemodajalec od najemnine sme obračunati DDV?

  Odgovor: Način nabave nepremičnine in obdavčitev nadaljnjih prometov v tem primeru nista povezana. Čeprav je najemodajalec kupil nepremičnino z 2-odstotnim DPN, to na obdavčitev nadaljnjih prometov ne vpliva. Ali bodoči najemnik in zavezanec lahko podata izjavo po 45. členu, je odvisno zgolj od tega, ali je najemnik zavezanec, ki ima 100-odstotno pravico do odbitka DDV. Da je bila nepremičnina nabavljena z obračunanim 2-odstotnim DPN in je šlo pri nabavi za DDV oproščeni promet, ne sme vplivati na nadaljnje promete z nepremičnino.  Hitri izračun likvidnosti

  V: Splošni nasveti | DNE: 19.06.2012

  Koeficient hitre likvidnosti = (denar v blagajni + denar na TRR +  takoj unovčljivi vrednostni papirji) / celotni kratkoročni dolgovi

  Teoretični normativ (0,5  : 1)  –  v praksi je dobro že 0,2 : 1

  Primer (na transakcijskem računi imamo 2.500 € / kratkoročnih dolgov pa 30.000 €) = 0,083.

  — Preberi vse…  Podjetja bodo plačevala manj davka od dobička že letos

  V: davčni nasveti | DNE: 07.05.2012

  V četrtek, 26. aprila so bile objavljene spremembe zakona o dohodnini in zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki veljajo že v letu 2012. Najpomembnejše spremembe so:

  — Preberi vse…  Recidiv »Da« ali »Ne«, če bolezen ni povezana z delom

  V: Splošni nasveti | DNE: 30.04.2012

  Delavec je odsoten z dela zaradi bolezni, ki ni povezana z delom. Nadomestilo plače zaradi bolniške odsotnosti mu je za prvih 30 dni izplačal delodajalec, za nadaljnjih 7 dni je to breme prevzel zavod. Nato se je delavec vrnil na delo in po 3 dneh spet odšel na bolniški dopust zaradi iste bolezni. Ali po taki kratki prekinitvi bolniškega dopusta breme izplačila nadomestila plače ostane na zavodu ali ga ponovno prevzame delodajalec? — Preberi vse…  Sorazmeren ali celoten regres?

  V: poslovni nasveti,Splošni nasveti | DNE: 16.06.2011

  Ali ima zaposleni pravico do celotnega zneska regresa ali do sorazmernega dela? Zaposlili smo ga 1.10.2010, pogodba pa se mu izteče 30.6.2011 in mu je ne bomo podaljšali.

  — Preberi vse…  Računovodska obravnava spletne strani

  Ste se že kdaj vprašali kako vaš računovodja obravnava stroške, ki nastanejo pri izdelavi spletne strani. Prepričan sem, da bi večina odgovorila, da so to stroški reklame. To je v večini primerov tudi res, ker je večina strani zgolj predstavitvenih. V teh primerih je potrebno vse stroške nastale z izdelavo spletne strani obravnavati kot odhodke v obdobju nastanka.

  — Preberi vse…  Pravilno izpolnjeni potni nalogi vam omogočajo miren spanec ob obisku davčnega inšpektorja

  V: davčni nasveti,računovodski nasveti | DNE: 14.03.2011

  Nepravilno in pomanjkljivo izpolnjeni nalogi za službeno potovanje ali kratko potni nalogi vam lahko povzročijo velike stroške in posledično izgubo. Če davčni inšpektor ugotovi, da potni nalogi niso poslovno upravičeni ter tako davčno nepriznani boste doplačali davek od dobička, to pa še ni vse. Izplačila potnih stroškov zaposlenim se bodo prekvalificirala v drug prejemek iz delovnega razmerja, kar pomeni, da bodo tudi zaposleni dodatno obdavčeni. — Preberi vse…  Prejeli ste izvršbo na plačo vašega delavca. Kaj sedaj?

  V: poslovni nasveti | DNE: 13.12.2010

  Delodajalci se največkrat sprašujemo kako izvršiti prejeti sklep na delavčevo plačo. Ali moramo zarubiti tudi druge prejemke iz delovnega razmerja, kot je na primer regres ali jubilejna nagrada. Ali izvršbi podležejo tudi povračila stroškov za prehrano in za prevoz na delo, dnevnice in kilometrine… — Preberi vse…  Upravnik stanovanjskega objekta in obračun DDV

  V: davčni nasveti | DNE: 26.11.2010

  Prejeto vprašanje se glasi:»Kako gradbeno podjetje zaračuna storitev vzdrževanja na stanovanjskem objektu, katera dela je naročil upravnik stanovanjskega objekta? Lastniki stanovanj v uporabljajo stanovanja v stanovanjske namene.« Dilema je predvsem ali uporabiti obrnjeno davčno obveznosti po 76. a členu in če ne ali obračunati 8,5 % ali 20 % DDV. — Preberi vse…  Obdarovanje otrok zaposlenih v mesecu decembru

  V: Splošni nasveti | DNE: 15.11.2010

  Če se sprašujete, ali je obdaritev otrok zaposlenih davčno priznan strošek in če se od tega dohodka slučajno obračuna boniteta zaposlenemu, si odgovor preberite v naslednjih vrsticah.

  Skladno z določbo četrtega odstavka 39. člena zakona o dohodnini se vrednost darila, ki ga delodajalec podari otroku zaposlenega, ne všteva v davčno osnovo zaposlenega. Ob naslednjih treh pogojih: — Preberi vse…  Prenosni računalnik in mobitel nista boniteta

  V: davčni nasveti | DNE: 11.11.2010

  Uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu, se ne šteje za boniteto. Pri tem dikcija »zagotoviti računalniško in telekomunikacijsko opremo« ni omejena le na zagotovitev računalnika alitelefonskega aparata. Tudi v primeru, da delavec uporablja svoj računalnik ali telefonski aparat, delodajalec pa mu plačuje storitve mobilne telefonije ali pa dostop do internetnih storitev, se to ne šteje za boniteto.

  Vir: 39. člen Zakona o dohodnini (Zdoh-2), Pojasnilo DURS, 4210-95/2007, 02.04.2007  Darujte in znižajte davčno osnovo

  V: davčni nasveti | DNE: 08.11.2010

  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb v 59. členu podjetjem, ki donirajo v denarju ali/in naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene organizacijam, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, dovoljuje uveljavljanje zmanjšanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,3 % njihovega obdavčenega prihodka davčnega obdobja, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. — Preberi vse…  Definicija hibridnega vozila in vozila na električni pogon

  V: davčni nasveti | DNE: 26.10.2010

  Dne 26. 7. 2008 je v veljavo stopil Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 76/08; v nadaljevanju: ZDDPO-2B), ki uvaja olajšavo za investiranje v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva, in sicer že za leto 2008 in dalje. V skladu z ZDDPO-2B med opremo med drugim spadajo tudi osebni avtomobili na hibridni ali električni pogon in avtobusi na hibridni ali električni pogon. — Preberi vse…  Davčne olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva

  V: davčni nasveti | DNE: 26.10.2010

  V Uradnem listu RS št. 76/08 z dne 25. julija 2008 je objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – novela ZDDPO-2B, ki z novim 55.a členom uvaja olajšavo za investiranje v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2008. — Preberi vse…  © 2010 - KDB d.o.o. - računovodske storitve, poslovno in davčno svetovanje
  GOSTOVANJE | IZDELAVA
  Nastavitev piškotkov