Predlog davčnih sprememb za jesen 2019

Predlog davčnih sprememb

S prestrukturiranjem davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki pravnih oseb ter obremenitve kapitala se bo zagotavljalo uravnoteženje javnih financ in ohranilo približno enako raven socialne države, so pripravljene spremembe davčnih zakonov komentirali na finančnem ministrstvu. Gre za spremembe zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Pri dohodnini je predvideno zvišanje mej vseh davčnih razredov, znižujeta pa se davčni stopnji v drugem in tretjem dohodninskem razredu – s 27 na 26 % oz. s 34 na 32 %.

Splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci, se bo zvišala s 3302,70 na 3500 €. Pri dodatni splošni olajšavi pa gredo spremembe v smeri, da se bo vsem dohodkom do višine 13.316,83 € priznalo linearno zmanjšanje dodatne splošne olajšave glede na višino skupnega dohodka. S tem se bo zagotovilo, da zaposleni zaradi zvišanja minimalne plače ne bodo na slabšem, so pojasnili na ministrstvu.

Kapital bo po novem obdavčen bolj. Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, torej od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala, se bo namreč zvišala s 25 na 27,5 odstotka. Enako velja za stopnjo obdavčitve dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Tako kot velja že zdaj, se bo z daljšim lastništvom vrednostnega papirja stopnja obdavčitve zniževala, vendar nekoliko drugače kot doslej. V primeru imetništva vrednostnega papirja do pet let bo treba plačati davek v višini omenjenih 27,5 odstotka, v primeru imetništva od pet do 10 let v višini 20 odstotkov, v primeru imetništva od 10 do 15 let v višini 15 odstotkov, v primeru imetništva od 15 do 20 let pa 10 odstotkov. Kdor bo vrednostni papir odsvojil pozneje kot 20 let po nakupu, davka ne bo plačal, tako kot velja tudi sedaj.

Podobno kot pri kapitalskih dobičkih se zvišuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem – s 25 na 27,5 odstotka. Pri tem se zvišuje tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer z 10 na 15 odstotkov.

Glede sprememb pri obdavčitvi podjetij na ministrstvu izpostavljajo uvedbo minimalne obdavčitev dohodkov pravnih oseb v višini 7 %. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb pa se zvišuje za eno odstotno točko, torej na 20 odstotkov.

Na ministrstvu za finance so te predloge pripravili po več pogovorih in usklajevanjih s člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta. Zdaj so pripravljeni za koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo.

Osnovni cilj, ki so mu pri tem sledili, je razbremenitev stroškov dela. S tem se bo krepila konkurenčnost poslovnega okolja ter ohranilo vzdržno in stabilno gospodarsko okolje, s tem pa tudi gospodarska rast, so zapisali.

Vir: STA in http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3620/

Dodaj odgovor