DDV klavzule

82. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) pravi, da je potrebno na računu obvezno navesti tudi zakonsko podlaga za oprostitve ali ne obračun DDV.

Nepremičnine

Storitve, povezane z nepremičninami, zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 27. členu ZDDV-1 (kraj storitve zunaj Slovenije) Obdavčljivo po kraju nepremičnine – člen 47 Direktive
Posredovanje pri nepremičninah zunaj Slovenije, razen posredovanja v zvezi z nastanitvijo DDV ni obračunan 27. členu ZDDV-1 (kraj storitve zunaj Slovenije) Obdavčljivo po kraju nepremičnine – člen 47 Direktive
Promet starih objektov Oproščeno DDV po 7. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(j) Direktive
Promet zemljišč, razen stavbnih Oproščeno DDV po 8. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(k) Direktive
Najem nepremičnin v Sloveniji Oproščeno DDV po 2. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(l) Direktive

Promet blaga v EU

Dobava blaga v EU: Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive
-dobave novih prevoznih sredstev v EU Oproščeno DDV po 2. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(2)(a) Direktive
-dobave trošarinskih izdelkov Oproščeno DDV po 3. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(2)(b) Direktive
-prenosi blaga v druge države EU (interna listina) Oproščeno DDV po 4. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(2)(c) Direktive
Dobava blaga pri tristranskem poslu: Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive
-zavezanec s slovensko ID-številko je drugi v verigi Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 – tristranski posel – obrnjena davčna obveznost Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive – tristranska dobava – obrnjena davčna obveznost
Dodelave/popravila blaga zavezanca iz držav članic EU – blago se po popravilu vrne nazaj od koder je prišlo Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive

Prevoz blaga v EU in s tretjimi državami

prevozi blaga po EU ali izven EU opravljenim tujim zavezancem Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive
prevozi blaga iz Slovenije v tretjo državo, opravljen slovenskim zavezancem in nezavezancem, povezan z izvozom Oproščeno DDV po prvem odstavku e. točki 52. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 146(1e) Direktive ZDDV-1
– prevozi blaga zunaj EU opravljen slovenskim zavezancem in povezan z uvozom Oproščeno DDV po 12. točki prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 144 Direktive ZDDV-1
Prevozne storitve opravljene nezavezancem znotraj EU – kraj začetka prevoza ni Slovenija DDV ni obračunan po 3. odstavku 28. člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju začetka prevoza – člen 50 Direktive
Prevozne storitve opravljene nezavezancem po tretjih državah DDV je obračunan po 2. odstavku 28. člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 49 Direktive

Storitve svetovalcev in storitve po 25. členu ZDDV-1

Storitev za naročnika tujega davčnega zavezanca Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive 2006/112/ES

Promet blaga in z njim povezanih storitev s tretjimi državami

 blago odpelje iz Slovenije prodajalec Oproščeno DDV po točki a) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 146(1)(a) Direktive
 blago odpelje iz Slovenije kupec Oproščeno DDV po točki b) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 146(1)(b) Direktive
Uvoz blaga v EU, oproščen DDV zaradi nadaljnje dobave v drugo državo EU (carinski postopek 42) Oproščeno DDV po drugem odstavku 50. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 143 (1d) Direktive
Dodelave/popravila blaga, če se blago po opravljeni storitvi odpelje iz Slovenije izven EU (tretje države)- je dokazilo o izvozu – naročnik izven Slovenije DDV ni obračunan po 1.odst. e. točki 52. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan po členu 146 (1d) Direktive
Storitve zastopnikov in posrednikov Oproščeno DDV po 1. odstavku 55. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 153 Direktive

Prevozne in z njimi povezane storitve pri prometu blaga s tretjimi državami

Storitve (prevozne, špediterske …), povezane z izvozom Oproščeno DDV po točki e) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 146(1)(e) Direktive
Storitve (prevozne, špediterske …), povezane z uvozom blaga in vključene v davčno osnovo pri carinjenju Oproščeno DDV po 12. točki prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 144 Direktive

Posebnosti pri prometu blaga

Storitve in dobave v carinskih postopkih Oproščeno DDV po 57. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 156(1)(a … e), 159 ali 160 (1)(a) Direktive
Storitve povezane z dobavami v davčnih skladiščih Oproščeno DDV po četrtem in petem odstavku 58. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 157 Direktive
Dobava plina, elektrike in energije za ogrevanje ali hlajenje v drugo državo članico EU ali tretjo državo Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 22. členu ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členih 38 in 39 Direktive


Prevoz potnikov

zunaj Slovenije DDV je obračunan po 28. členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju prevozne storitve – člen 48 Direktive
v mednarodnem zračnem, železniškem in pomorskem prometu Oproščeno DDV po 2. odstavku 49. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 389 Direktive

Restavracijske storitve in catering

Restavracijske storitve in storitve cateringa, ki se opravijo na krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih med prevozom potnikov v Sloveniji, vendar se ne začnejo v Sloveniji DDV ni obračunan po 30.a členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju kjer se prevoz potnikov začne – člen 57 Direktive
Ostale restavracijske storitve in storitve cateringa – če se catering opravi izven Slovenije DDV ni obračunan po 30. členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju, kjer je bil catering opravljen – člen 55 Direktive

 Pomožne prevozne storitve

opravljene tujim davčnim zavezancem Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive
opravljene nezavezancem, če so dejansko opravljene zunaj Slovenije DDV ni obračunan po tretjem odstavku 29. člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju, kjer je bila opravljena storitev po 2. odstavku 54. člena Direktive

Storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti in športa idr. po 29. členu ZDDV-1

opravljene tujim davčnim zavezancem z vstopnino (kraj prireditve / storitve ni Slovenija) DDV ni obračunan po prvem odstavku 29. členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 53 Direktive
opravljene nezavezancem (kraj prireditve / storitve ni Slovenija) DDV ni obračunan po drugem odstavku 29. člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 54 (1) Direktive

Cenitve in delo na premičninah

opravljene tujim davčnim zavezancem (če se premičnina po opravljeni storitvi vrne pošiljatelju nazaj) Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive
opravljene nezavezancem – kraj dejansko opravljene storitve je zunaj Slovenije DDV ni obračunan po tretjem odstavku 29. člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 54(2) Direktive

Najem prevoznih sredstev

dolgoročni najem tujim davčnim zavezancem Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive
dolgoročni najem tujim nezavezancem (razen najema čolna za razvedrilo) DDV ni obračunan po drugem odstavku 30.b členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju bivališča najemnika – člen 56(2) Direktive
dolgoročni najem tujim nezavezancem za razvedrilo DDV ni obračunan po tretjem odstavku 30.b členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju izročitve – člen 56 (2) Direktive
kratkoročni najem in prevozno sredstvo dano na razpolago zunaj Slovenije DDV ni obračunan prvem odstavku 30.b členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju izročitve – člen 56 (1) Direktive

Dejavnosti v javnem interesu

– opravljajo jih osebe, naštete v ZDDV-1 Oproščeno DDV po prvem odstavku 42. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 132 (1)(a … q) Direktive o DDV
 opravljajo jih druge osebe, neprofitno Oproščeno DDV po 43. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 133 Direktive

Druge oprostitve

Zavarovalniške in pozavarovalniške storitve Oproščeno DDV po 1. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(a) Direktive
Dobava blaga, za katero ni bilo pravice do vstopnega DDV, v Sloveniji Oproščeno DDV po 3. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 136 Direktive

Finančne storitve Oproščeno DDV po 4. (a … f) točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(b … g) Direktive
Dobave poštnih in drugih znamk Oproščeno DDV po 5. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(h) Direktive
Igre na srečo Oproščeno DDV po 6. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(i) Direktive

Posebne ureditve

Mali davčni zavezanci DDV ni obračunan po prvem odstavku 94. členu ZDDV-1 (nisem identificiran za namene DDV) DDV ni obračunan po členu 287 Direktive
Transakcije iz 76.a člena ZDDV-1 opravljene oz. dobavljene davčnim zavezancem identificiranim za namene DDV v Sloveniji Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost po členu 199 Direktive
potovanja po EU Posebna ureditev – potovalne agencije Posebna ureditev – potovalna agencija
 potovanja po tretjih državah Oproščeno DDV po 99. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 309 Direktive
v Sloveniji Posebna ureditev – rabljeno blago Posebna ureditev – rabljeno blago
 dobava v drugo državo EU: a) opravi jo oseba, ki ni preprodajalka in ki je imela pravico do vstopnega DDV b) opravi jo preprodajalec, ki obračunava DDV od razlike v ceni c) opravi jo oseba, ki ni imela pravice do odbitka vstopnega DDV – izvoz v tretje države Posebna ureditev – rabljeno blago Posebna ureditev – rabljeno blago
Dobava in posredovanje investicijskega zlata Oproščeno DDV po 119. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po členih 346 in 347 Direktive

Drugo

Samofakturiranje Samofakturiranje po tretjem odstavku 81. člena ZDDV-1 Samofakturiranje po členu 224 Directive
Prefakturiranje (v imenu in za račun naročnika) DDV ni obračunan po točki c šestega odstavka 36. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan po členu 79(c) Direktive
Zamudne obresti, odškodnine NI predmet DDV po 3. čl. ZDDV-1. DDV ni obračunan po 13. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 Ni predmet DDV po 2. členu Direktive.
Računovodski servis Trebnje – Statero d.o.o.

Dodaj odgovor