facebook Twitter MojRačunovodja
 • Announcement

 • Darujte in znižajte davčno osnovo

  V: davčni nasveti | DNE: 08.11.2010

  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb v 59. členu podjetjem, ki donirajo v denarju ali/in naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene organizacijam, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, dovoljuje uveljavljanje zmanjšanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,3 % njihovega obdavčenega prihodka davčnega obdobja, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

  Podjetje, ki  v poslovnem letu doseže npr. 90.000,00 € obdavčljivih prihodkov, lahko uveljavlja 270,00 € olajšave iz naslova donacij iz prvega odstavka 59. člena ZDDPO-2. Seveda ob predpostavki, da ima dovolj visoko davčno osnovo.

  Podjetja lahko uveljavljajo še dodatno zmanjšanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene.

  Med takšne organizacije sodijo tudi društva, ki so ustanovljena in organizirana v skladu z zakonom o društvih, na navedenih področjih zaradi uresničevanja skupnih interesov in ciljev nepridobitnega značaja. Pri društvu kot prejemniku donacije se v zvezi s prej navedenim pogojem (da se donacija izplačevalcu prizna kot olajšava, če je izplačana za navedene namene organizaciji, ki je po posebnih predpisih organizirana za opravljanje navedenih dejavnosti) od primera do primera upoštevajo predvsem naslednja dokazila:

  • dokazilo o registraciji društva po zakonu o društvih, za katero je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva, oziroma dokazilo o podelitvi statusa društva v javnem interesu, ki ga društvu podeli ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje,
  • interni akt (statut) društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva oziroma skladnost namenov in ciljev delovanja društva kot nepridobitne organizacije z nameni, za katere se prizna donacija,
  • namen zbiranja sredstev, ki mora biti v skladu s temeljno dejavnostjo društva, oziroma izjava prejemnika donacije o namenski porabi zbranih sredstev.

  Navedena dokazila je upravičen oziroma jih mora zahtevati izplačevalec donacije oziroma organizator donatorske akcije neposredno od prejemnika donacije kot sestavni del vloge oziroma prošnje za donacijo.

  Dodaj odgovor

  Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

  © 2010 - KDB d.o.o. - računovodske storitve, poslovno in davčno svetovanje
  GOSTOVANJE | IZDELAVA
  Nastavitev piškotkov